معاملات بر خط آنلاین

رویه اجرایی معاملات برخط(آنلاین) و اینترنتی (آفلاین)

1-معاملات برخط(آنلاین)

1 -1- استفاده از سامانه‌های آنلاین

مطابق با ماده ۲۴ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، رویه‌های انجام معاملات برخط و شرایط و مخاطرات مربوط به این نوع معاملات باید به اطلاع عموم افراد برسد. بر همین اساس، در اهم این موارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

– طبق ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط استفاده از زیرساخت‌های معاملات برخط (آنلاین) توسط مشتریان، منوط به انعقاد قرارداد مربوطه با کارگزار ارائه دهنده خدمات است.

– طبق ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط‌، مدیریت معاملات برخط کارگزاری مکلف است در صورت کامل بودن اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و پس از بررسی و احراز مهارت و صلاحیت ایشان در خصوص استفاده از زیرساخت‌های معاملات برخط و نیز عدم وجود سابقه نقض مقررات یا عدم ایفای تعهدات نزد اعضا یا سازمان، نسبت به ارائه دسترسی به متقاضی اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که پس از اعطای دسترسی به متقاضی و در حین استفاده از سامانه معاملات برخط، مشخص شود که یکی از موارد ذکر شده قبل یا بعد از ارائه دسترسی نقض شده است، دسترسی متقاضی ضمن اطلاع رسانی قبلی مسدود خواهد شد.

1-2- ارزیابی صلاحیت استفاده از سامانه‌های آنلاین

–  ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای متقاضی توسط مدیریت معاملات برخط و از طریق مصاحبه شفاهی یا آزمون کتبی صورت می‌پذیرد.

– کلیه متقاضیان لازم است قبل از شرکت در آزمون و امضای قرارداد نسبت به مطالعه موارد زیر اقدام نمایند. بدیهی است امضای قرارداد به منزله پذیرش تمامی قوانین و دستورالعمل‌های معاملات‌ برخط‌ و کلیه مخاطرات ناشی از انجام این معاملات است.

 • آشنایی با سامانه های معاملاتی برخط کارگزاری نظیر آنلاین پلاس
 • دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار
 • آیین نامه ها و دستورالعمل های نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس
 • راهنمای سرمایه‌گذاری در بورس

1-3- مسدود شدن دسترسی به سامانه‌های آنلاین

– مدیریت معاملات برخط کارگزاری می‌تواند علی رغم احراز تمامی شرایط فوق، خدمات معاملات برخط را به متقاضی ارائه نکند. همچنین طبق ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط‌، در صورتی که در حین استفاده از سامانه معاملاتی، شواهد و قرائنی مبنی بر نقض قوانین و مقررات و یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار مشاهده شود، دسترسی متقاضی به سامانه مذکور بلافاصله قطع خواهد شد و مراتب به اطلاع ایشان خواهد رسید.

– در صورتی که متقاضی اقدام به ارسال سفارش های نامتعارف به تشخیص ناظر بازار یا مدیریت معاملات کارگزاری نماید یا به هر طریقی اثبات شود که با روشی به غیر از استفاده متعارف از سامانه‌های مذکور اقدام به ارسال سفارش‌ها با بسامد بالا می‌نماید، دسترسی فرد مذکور بلافاصله قطع گردیده و مراتب به اطلاع ایشان خواهد رسید. بدیهی است در صورتی که فرد تمایل به دسترسی مجدد به سامانه های معاملات‌ برخط‌ را داشته باشد لازم است تقاضای خود را به مدیریت معاملات برخط ارائه نموده و پس از اخذ تعهدات لازم دسترسی ایشان مجددا برقرار خواهد شد. در صورت نقض تعهدات مدیریت برخط کارگزاری مجاز است بدون اطلاع قبلی نسبت به قطع دسترسی متقاضی به سامانه های معاملات‌ برخط برای مدت نامعلوم اقدام نماید.

1-4-مشخصات ورود به سامانه‌های آنلاین

– نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه معاملات برخط، در ابتدای افتتاح حساب توسط کارگزاری برای شخص داوطلب ارسال می‌گردد. بدیهی است در هر زمان متقاضی می‌تواند نسبت به تغییر رمز عبور انتخاب شده توسط خود اقدام کند.

1-5- اطلاع‌رسانی در خصوص تغییرات و اختلالات احتمالی

– اطلاع‌رسانی در خصوص تغییرات، اطلاعیه‌های جدید و اختلالات احتمالی در سامانه‌های معاملاتی آنلاین از طریق “پیام فوری” داخل سامانه‌ها توسط مدیریت معاملات‌ برخط‌ کارگزاری صورت خواهد پذیرفت.

– در صورت بروز هرگونه اختلال در سامانه‌های معاملاتی آنلاین، کارگزاری حداکثر تلاش خود را جهت برقراری امکان انجام معاملات به کار خواهد بست. بدیهی است در مواردی هر چند نادر، امکان قطع دسترسی متقاضیان محترم به سامانه های معاملات آنلاین وجود دارد.

– بر اساس ماده 19 دستورالعمل اجرایی همچنین بند 3 ماده 6 قرارداد فی مابین، در صورت قطع دسترسی متقاضی به سامانه‌های معاملاتی برخط به جهت اعمال حقوق متعلق به کارگزاری یا دلایل ذکر شده فوق، کارگزاری هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات وارده احتمالی به فرد متقاضی نخواهد داشت.

1-6-حداقل الزامات سامانه‌های آنلاین

– سامانه‌های معاملاتی برخط که در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد، حداقل الزامات لازم در دستورالعمل‌های ابلاغی نهادهای ناظر را رعایت کرده است. همچنین حداقل امکانات زیر از طریق این سامانه‌ها در اختیار هر شخص قرار داده خواهد شد:

 • امکان ارسال، ویرایش و حذف سفارش‌ها
 • امکان مشاهده دارایی و حساب نزد کارگزاری
 • امکان واریز و دریافت وجه نقد
 • امکان ثبت درخواست تغییر کارگزار ناظر
 • امکان مشاهده دفتر حساب و وضعیت حسابداری
 • امکان مشاهده سفارش‌ها و خرید و فروش‌های انجام شده

2-معاملات اینترنتی(آفلاین)       

مطابق با ماده 24 آئین نامه”معاملات در بورس اوراق بهادار تهران” رویه‌های انجام معاملات اینترنتی (آفلاین) و شرایط مربوط به این نوع معاملات باید به اطلاع عموم افراد برسد.

– ماده 1 : موضوع توافق نامه عبارت است از توافق کارگزار و مشتری جهت خرید یا فروش اوراق بهادار برای مشتری بر اساس سفارشهایی که به صورت الکترونیکی برای کارگزار ارسال می کند.

– ماده 2 : مدت توافق نامه از تاریخ امضاء آن، یکسال است که با توافق کتبی طرفین قابل تمدید است و با انصراف هریک از طرفین و اعلام الکترونیک یا کتبی آن به طرف مقابل قابل فسخ می باشد.

– ماده 3 : کارگزار 48 ساعت پس از امضای این توافق نامه، نام کاربر و رمز عبور برای ورود به سایت اینترنتی کارگزاری را با مراجعه حضوری مشتری و یا از طریق اعلام الکترونیکی در اختیار او قرار می دهد مسئولیت حفظ ومراقبت از نام کاربر و رمز عبور بر عهده مشتری است.در صورت افشای نام کاربر و رمز عبور، مشتری باید مراتب را به کارگزار اطلاع داده و تقاضای صدور نام کاربر و رمز عبور جدید نماید.

– ماده 4 : در صورت تقاضای مشتری به تغییر نام کاربر،کارگزار نام کاربر قبلی را ابطال ونام کاربر جدیدی در اختیار مشتری قرار می دهد در هر مورد که کارگزار لازم بداند، تغیییر نام کاربر و رمز عبور را اعمال می کند و مراتب را بلافاصله از طریق اعلام الکترونیکی به اطلاع مشتری می رساند.

– ماده 6 : مشتری باید گواهینامه موقت اوراق بهادار خود را قبل از سفارش فروش در اختیار کارگزار قرار دهد و کارگزار فقط مجاز به فروش اوراق بهاداری است که گواهینامه موقت آن را در اختیار دارد.

– ماده 7 : مشتری می تواند از طریق حضوری گواهینامه موقت اوراق بهاداری را که از طریق الکترونیکی خریداری کرده است، دریافت نماید. دریافت گواهینامه موقت جدید منوط به تحویل گواهینامه موقت قبلی همان سهام به کارگزار است.

– ماده 8 : مشتری آدرس پست الکترونیکی خود را به شرح ذیل جهت ارسال صورتحساب و رمز اینترنتی و سایر موارد در اختیار کارگزاری قرار داده و متعهد می شود که حداقل 48 ساعت یکبار آن را کنترل نماید.

– ماده 9 : در صورت انجام معامله ،کارگزار حداقل در پایان هر هفته، گزارشی از صورت وضعیت معاملات مشتری، شامل معاملات انجام شده ، وجوه دریافتی و پرداختی ، ونیز سفارش های اجرا نشده خرید و فروش را به طور الکترونیکی برای مشتری ارسال می نماید. همچنین ، کارگزار می باید صورت وضعیت حساب مشتری را حداکثر ظرف 24 ساعت بعد از پایان روزی که معامله برای مشتری انجام می شود، دراختیار وی قرار دهد.

– ماده 10 : کارگزار پس از دریافت سفارش خرید یا فروش از مشتری ، حداکثر ظرف یک ساعت ، پیام وصول سفارش را برای مشتری ارسال می کند.در مواردی که اجرای خرید و فروش مشتری برای کارگزار غیرممکن باشد،کارگزار می باید ظرف یک روز کاری، مراتب عدم امکان اجرای سفارش وعلت آن را به مشتری اعلام نماید.

– ماده 11 : سفارشهای ارسالی توسط مشتری به مدت 5 روز کاری اعتبار دارد و در صورت سپری شدن مدت یاد شده،سفارش باطل می شود. تغییر و اصلاح سفارش مشتری فقط از طریق دستور ابطال سفارش قبلی توسط مشتری ممکن است.درصورت دریافت دستور ابطال مشتری طی ساعات انجام معامله،کارگزار ملزم به اعمال دستور مشتری حداکثر در روز بعد است.

– ماده 12 : کارگزار موظف است داده پیام های دریافتی از مشتری و داده پیام های ارسالی به مشتری را در سامانه اطلاعاتی خود ثبت و نگهداری نماید. در صورت بروز اختلاف بین کارگزار و مشتری در خصوص محتوای داده پیام ها ، اطلاعات مندرج در سامانه اطلاعاتی کارگزار معتبر و برای طرفین لازم الاتباع است ، مشروط براین که اطلاعات با گزارش های دوره ای ماده 9 مغایر نباشد.

– ماده 13 : دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار(مصوب 83/9/4 هئیت مدیره سازمان کارگزاران بورس) که در سایت کارگزار انعکاس دارد، برای طرفین این قرارداد لازم الاجرا است.

*** تغییرات، اطلاعیه‌های جدید و اختلالات احتمالی در سامانه‌های معاملاتی آنلاین چگونه اطلاع‌رسانی خواهد شد؟

از طریق “پیام فوری” داخل سامانه‌ها توسط مدیریت معاملات‌ برخط‌ کارگزاری اطلاع‌رسانی می‌شود.

3-ارتباط با کارگزاری

– مرکز تماس شرکت کارگزاری از طریق راه‌های ارتباطی موجود، پاسخگوی مشکلات و سوالات احتمالی متقاضیان محترم می‌باشد. لازم به ذکر است اغلب کاربران با مطالعه دقیق پیام‌های فوری، پیام‌های ناظر بازار و مطالب آموزشی ارائه شده توسط کارگزاری و با استفاده از امکانات نرم افزاری سامانه‌های معاملاتی، نیازی به برقراری تماس با کارشناسان کارگزاری نخواهند داشت. در صورت نیاز امکانات ذیل جهت ارتباط با شرکت کارگزاری در اختیار مشتریان قرار دارد:

 • سامانه تلفنی به شماره های 021-42408000(تهران) و 33361934 و 3336277-061(اهواز)
 • پست الكترونيكي کارگزاری ستاره جنوب به آدرس sjbourse.ir@info

4- فرم ها و پیوست ها :

– فرم مشخصات اشخاص

– فرم تعهد استفاده زیرساخت بر خط

– فرم بیانیه ریسک در بازار پایه

– فرم قرارداد استفاده از معاملات برخط (آنلاین) اشخاص حقیقی

– فرم قرارداد استفاده از معاملات الکترونیکی (آفلاین) اشخاص

– آزمون آنلاین

– فرم نام کاربری و کلمه عبور

– قرارداد جامع مشتری و کارگزاری

صندوق بازنشستگی

خلاصه ای از وضعیت شرکت مديريت صندوق بازنشستگي

خلاصه ای از وضعیت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري (سهامی عام)

شرکت خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاران صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1387  تاسیس گردید و در سال 1390 به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نام آن به شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری(سهامی عام) تغییر یافت.در حال حاضر این شرکت به عنوان یکی از زیرمجموعه های هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری(گروه مدیریت ارزش سرمایه) می باشد که هدف آن مدیریت مناسب سرمایه گذاری های کوتاه مدت صندوق بازنشستگی کشوری می باشد. این شرکت در گروه سرمایه گذاری ها در بازار اول فرابورس قابل معامله خواهد بود.

موضوع فعالیت:
–  سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع
–  سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و  سایر اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع
–  ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار

سهامداران عمده شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری:
– شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
– شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)

اطلاعیه مهم

اطلاعیه در خصوص عرضه ی اولیه وهامون

کاربران محترم
باتوجه به تاکید و توصیه شرکت محترم فرابورس مبنی براینکه یکی از اهداف عرضه اولیه کشف قیمت برای شرکتها است لذا مشتریان می بایستی اطمینان کافی نسبت به پارامترهای سفارش از جمله نماد معاملاتی حداکثر حجم قابل خرید و همچنین قیمت هر سهم داشته باشند.
عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری هامون صبا(سهامی عام)
با نماد معاملاتی” وهامون 1″
با نقدینگی به میزان 1،650،000 ریال و به تعداد هر سهم حداکثر 840 سهم در دامنه قیمت کف 1750 و سقف قیمت 1902 ریال خواهد بود
هشدار:
کلیه مشتریانی که توافق نامه ارسال سفارشات عرضه اولیه را تایید نموده اند در صورتی که علاقمند به ارسال دستور خرید بصورت انفرادی را دارید خواهشمند است نسبت به غیرفعال نمودن تیک مربوط به توافق نامه اقدام نموده تا خود نسبت به ارسال دستور خرید تعداد و قیمت مناسب اقدام نمائید. بدیهی است در صورت عدم غیرفعال نمودن تیک مربوطه، به منزله قبول و پذیرش کلیه موارد توافق نامه از طرف مشتری و همچنین اطمینان از نام معاملاتی سهم، حداکثر حجم خرید و قیمت خواهد بود.

اطلاعیه مهم

اطلاعیه در خصوص عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری هامون صبا

باتوجه به عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری هامون صبا(سهامی عام)
نماد معاملاتی “وهامون1”
به اطلاع کاربران محترم که توافق نامه ارسال سفارشات عرضه اولیه تایید نموده اند می رساند که سفارش خرید در بالاترین نرخ و حجم قابل خرید بصورت الکترونیک ارسال خواهد گردید.
در صورت عدم موافقت لازم است نسبت به غیرفعال نمودن تیک مربوط به توافق نامه اقدام نموده و خود نسبت به ارسال دستور خرید، تعداد و قیمت مناسب اقدام نمایید بدیهی است در صورت عدم غیرفعال نمودن تیک مربوطه به منزله قبول و پذیرش کلیه موارد توافق نامه از طرف مشتری و در خصوص عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری هامون صبا با نماد معاملاتی هامون 1، اطمینان از نام معاملاتی سهم حداکثر حجم خرید و قیمت خواهد بود. لازم به ذکر است تخصیص تعداد و کشف قیمت سهام در هنگام انجام معامله صورت خواهد گرفت.

فرابورس ایران

شرکت سرمایه گذاری هامون صبا

شركت سرمايه گذاري هامون صبا( سهامی عام ) در تاريخ 1384/05/07بصورت شركت سهامي عام تاسيس شده و در تاریخ 1387/11/08 توسط هلدینگ صبا تامین خریداری شد. در حال حاضر شركت سرمايه گذاري صباتامين (سهامي عام) سهامدار عمده شركت سرمايه گذاري هامون صبا (سهامي عام) است. این شرکت در گروه سرمایه گذاری ها در بازار اول فرابورس قابل معامله خواهد بود.

 • موضوع فعاليت شركت سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحد های سرمایه‌گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در مسکوکات ، فلزات گرانبها ،گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه‌گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز و… می باشد.
 • تعداد سهام شرکت بالغ بر 3 میلیارد می­باشد و تعداد سهام قابل عرضه 450 میلیون سهم معادل 15 درصد از کل سهام شرکت می باشد.حجم مبنای شرکت 15 میلیون سهم خواهد بود.