مرحله دوم

پیشنهاد می گردد کلیه مدارک و مستندات واحد آتی را تهیه و تکمیل کنید تا پس از 24 ساعت مراحل احراز هویت تکمیل گردد.

verify-sjbourse

STEP 2

Supporting Documentation

فرم احراز هویت

Autentication Form

فرم درخواست کد مشتریان حقیقی

Code Request Form

فرم اطلاعات حساب های بانکی مشتری

Customer Bank Account Information Form

قرارداد دریافت خدمات آنلاین

Online Service Agreement

فرم احراز صلاحیت

Qualification Form

اقرارنامه و بیانیه افشای ریسک

Declaration of Risk Disclosure Statement

تعهدنامه تغییر نام کاربری و کلمه عبور

Commitment letter change username and password

تعهدنامه اعلام آشنایی با قوانین و مقررات

Commitment letter rules and regulations

قرارداد خدمات آنلاین کارگزاری

Online Brokerage Services Agreement

بیانیه ریسک آتی سبد سهام

Stock futures risk statement

ارسال فرم ها و مدارک لازم

Send Documents

در این بخش ثبت نام کننده باید مدارک و فرم های تکمیل شده قسمت بالا را از طریق منوی ارسال مدارک به واحد پذیرش ارسال نماید.