دفاتر ما

کارگزاری ستاره جنوب

Southstar-Office-1

اهواز

دفتر دیگر

خیابان سقراط شرقی، جنب شعبه ۲ تامین اجتماعی، پلاک ۳۹

ahvaz@sjbourse.ir

33362749 - 061

tehran

تهران

دفتر مرکزی

ایران - تهران خیابان طالقانی - بعد از ولیعصر - روبروی ساختمان بورس کالا - پلاک ۴۴۰ - طبقه اول

info@sjbourse.ir

42408000 - 021

ahvaz-office

اصفهان

شعبه دیگر

چهارباغ، مجتمع اداری حافظیه، طبقه دوم واحد ۶

esfahan@sjbourse.ir

031-36650214

با ما در تماس باشید

تماس بگیرید ، منتظر دریافت انتقادات و نظرات شما هستیم!

۵۳۵۴,۵۲۶۵,۵۳۳۲,۵۳۴۰,۵۳۲۸,۵۳۳۶,۵۳۳۹,۵۲۶۵,۵۲۸۹,۵۲۶۵,۵۳۵۲,۵۳۴۲,۵۳۴۸,۵۳۴۵,۵۲۹۵,۵۳۳۲,۵۳۴۰,۵۳۲۸,۵۳۳۶,۵۳۳۹,۵۲۷۷,۵۳۳۰,۵۳۴۲,۵۳۴۰,۵۲۶۵,۵۲۷۵,۵۲۶۵,۵۳۴۶,۵۳۴۸,۵۳۲۹,۵۳۳۷,۵۳۳۲,۵۳۳۰,۵۳۴۷,۵۲۶۵,۵۲۸۹,۵۲۶۵,۵۲۹۸,۵۳۴۲,۵۳۴۱,۵۳۴۷,۵۳۲۸,۵۳۳۰,۵۳۴۷,۵۲۶۳,۵۳۰۱,۵۳۴۲,۵۳۴۵,۵۳۴۰,۵۲۶۵,۵۳۵۶